New Page 1

Đại học Y Thái Bình :: Thai Binh Medical Collegue :: www.tbmc.edu.vn

 

XEM ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG VÀ HỆ CHÍNH QUY

 

Kích chọn hoặc nhập vào các điều kiện Tìm kiếm để xem điểm

Đã có điểm Hệ liên thông và Hệ chính quy năm 2014

 

XEM ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG 2014

SBD: Chỉ cần nhập phần số, Tên: Chỉ nhập tên

 

 

XEM ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY

Năm 2014:     Năm 2013:   Năm 2012:

 

 

 

 

 

Lưu ý: Điểm các môn: Không làm tròn; Điểm tổng cộng 3 môn: Làm tròn lên 0.25

 

Xem chi tiết chỉ tiêu các ngành, kích vào đây: http://www.tbmc.edu.vn/ctbtin2.asp?id=511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003  Thaibinh Medical University

TS truy cập: 3,366,569      | Trang chủ | Hỏi đáp | Văn bản đến/đi | Tuyển dụng | Diễn đàn | Thư viện | Xem điểm theo lớp | Xem điểm TS | Liên hệ |

Xem tốt bằng IE7, IE8 ở độ phân giải màn hình 1024 by 768 pixels
Copyright 2003  Thaibinh Medical University

Tel Admin: 0912.157022; (0363) 838.431 - Email Admin: minhdhytb@yahoo.com ; minhnd@tbmc.edu.vn